JOEP. maakt zorg zichtbaar!

 Bekijk de video

Waarom JOEP.?

Er wordt steeds meer van zorgorganisaties in Nederland gevraagd. Middelen worden schaarser en de bureaucratie neemt toe door regels, wetten en procedures. Hierdoor komt de directe tijd die aan de cliënt besteed kan worden onder druk te staan. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, moeten organisaties slimmer gaan werken. Hiervoor is innovatieve informatie- en communicatietechnologie een zeer belangrijk hulpmiddel. JOEP. is deze vernieuwende technologie!

Wat is JOEP.?

JOEP. is een applicatie waarmee een cliënt en zijn of haar omgeving op een veilige wijze toegang krijgt tot het zorgdossier en in contact kan komen met de hulpverleners. JOEP. is ontwikkeld door en voor zorgorganisaties, medewerkers en hun cliënten. De functionaliteit van JOEP. sluit naadloos aan op uw Zorg Informatie Systeem en daarmee op de processen en procedures binnen uw organisatie.

Voor wie is JOEP.?

JOEP. is ontwikkeld voor organisaties die hun cliënt centraal stellen en op een transparante wijze werken aan het verhogen van de kwaliteit van zorg. Deze organisaties reiken met JOEP. hun medewerkers een hulpmiddel aan waarmee zij conform privacywetgeving sneller en efficiënter kunnen werken. Dit resulteert in minder administratieve handelingen en meer tijd voor zorg.

Wat levert JOEP. u op?

Wat JOEP. uw organisatie oplevert
 

 • Minder administratieve lasten
 • Zorgt voor betere verantwoording rechtmatigheid en doelmatigheid
 • Verhoging van de kwaliteitsbeleving van uw cliënten
 • Maakt de status van de hulpverlening 24/7 zichtbaar
 • Modern en veilig communicatiekanaal naar cliënten, volledig in uw huisstijl
 • Veilige papierloze omgeving

Wat JOEP. uw medewerkers oplevert
 

 • Minder tijd kwijt aan administratie
 • Veilige en professionele chatfunctie met cliënten
 • Inzicht in gemoedtoestand van de cliënt
 • Eenvoudig evalueren en rapporteren
 • Maakt samenwerken met meerdere betrokkenen mogelijk

Wat JOEP. uw cliënten oplevert
 

 • Altijd en overal inzicht in eigen zorgdossier
 • Veilig en gemakkelijk communiceren met hulpverleners
 • Alle benodigde documenten op één plek
 • Veilig delen van documenten
 • Online agenda voor afspraken met hulpverleners